Honlapkészítés ingyen

készítsd el honlapod és szerezz új vevőket!

Egyszerűen kezelhető, ingyenes honlapkészítőnkkel pár lépésben elkészítheted honlapod, amit bármikor bővíthetsz kedved szerint. A honlapkészítés során önállóan adhatsz hozzá képeket, űrlapokat, szerkesztheted a szöveges részeit, beilleszthetsz videókat, sőt látogatóid megoszthatják a facebookon (is) tartalmadat. Honlapod mobilkészülékeken is tökéletesen működik, és megtalálható!

Kezd el most az ingyenes* honlapkészítést! vagy Tudj meg többet!
*Ingyenes, ez azt jelenti nem kell érte fizetned, sem most, sem később.
Nem ingyenes próbaidőszak, hanem ingyenes örökre :)

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek
az ahonlap.hu szolgáltatás igénybevételére


Az Oleander Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3534 Miskolc, Gőz u. 7.), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) ahonlap.hu szolgáltatás keretében nyújtott internetes szolgáltatásaira (online honlapkészítő szoftver alkalmazása) Felhasználó ügyfelei (továbbiakban:Felhasználó) részére a szolgáltatást az alábbi, általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározott feltételek szerint nyújtja.


1.A szolgáltatás leírása
Szolgáltató a regisztrációt követően az Felhasználó által kiválasztott internetes szolgáltatásokat biztosítja az Felhasználó számára. A Szolgáltató – amennyiben erre az Felhasználó megrendelése kiterjed – az Felhasználó oldalait az Interneten elérhetővé teszi és a szerződés teljes időtartama alatt az oldalhoz állandó jellegű hozzáférési lehetőséget biztosít.

1.1.A szerződés kötés, regisztráció folyamata:

1.1.1.A regisztráció:Felhasználó regisztrál az ingyeneshonlap.hu "Kezd el most az ingyenes honlapkészítést!" gombra kattintva, melyet követően a következő adatokat kell megadnia:
Felhasználó azonosító,
Felhasználó (vagy cég esetében cég képviselőjének) keresztneve,
Felhasználó email címe,
Felhasználó telefonszáma,
és az Általános Szerződési Feltételek elfogadását követően a honlap készítő szolgáltatásai kipróbálhatók.

1.1.2.Felhasználói fiók létrehozása: A Szolgáltató az ÁSZF 1.1.1. pontjában felsorolt valamennyi feltétel együttes teljesülése esetén felhasználói fiókot hoz létre Felhasználó részére, így az Felhasználó a kipróbálás során létrehozott felületet elmentheti.

1.1.3.Felhasználó által létrehozott honlap megjelenése a világhálón: A felhasználói fiók létrehozását követően a Felhasználó kitölti a PROFIL-t a honlapkészítő felületen. Felhasználó a honlap elkészítését és a PROFIL kitöltését és mentését követően jogosult megjelenni a világhálón.

1.1.4.Az éves szolgáltatás megrendelése: Felhasználó az ÁSZF 1.1.1.-1.1.3. pontjában írtak teljesítését követően:a „Kérem a honlapom!" gombra kattintva rendeli meg a szolgáltatást, határozatlan időre.

2.Az ÁSZF hatálya

2.1.Jelen ÁSZF 2014. május 12. napjától hatályos.

2.2.Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni az Oleander Informatikai Kft. az ingyeneshonlap.hu keretében nyújtott internetes szolgáltatás tárgykörben nyújtott szolgáltatásaira (ÁSZF 1.1.1. -1.1.4.) és a megkötött Szolgáltatási Szerződésre (továbbiakban: Szerződés).

2.3.Az ÁSZF rögzíti a felek jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.

3.Az ÁSZF alanyai

3.1.Az ÁSZF egyrészről kiterjed az Oleander Informatikai Kft.-re, mint Szolgáltatóra, másrészről az ingyeneshonlap.hu szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra.
a) Szolgáltató: Oleander Informatikai Kft. székhelye:3534 Miskolc, Gőz u. 7, telephelye: 3525 Miskolc, Széchenyi István utca 22. 2. em. 1.adószám: 23082445-2-05, cégjegyzékszám: 05-09-020932, cégjegyzéket vezető bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága, elektronikus levelezési cím:
(hello@ahonlap.hu), telefon: +36 (46) 200-400, Kamara megnevezése: Borsod-Abaúj-ZemplénMegyei Kereskedelmi és Iparkamara.
b) Felhasználó: az a 18. életévét betöltött magyar, természetes személy, és jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég, aki/amely a szolgáltatások igénybe vevője a próbaidőszakban, továbbá a Szolgáltatóval megkötött Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Felhasználója.
c) Regisztráció: az ÁSZF 1.1.1. és 1.1.3. pontjában felsorolt feltételek együttes teljesítése.
d) a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító szolgáltató megnevezése: a tárhelyet a Szolgáltató saját szerverén biztosítja.

4.A szerződés létrejötte

4.1.Az ahonlap.hu rendszerbe történő regisztráció során az Felhasználó az ingyeneshonlap.hu oldalon található ajánlatokat megismerve dönt.

4.2.A Felhasználó a regisztrálást követően a szolgáltatás igénybevételére az ajánlatát a Szolgáltató által a holnapkészítő felületen közzétett PROFIL kitöltését és mentését követően a „Kérem a honlapom!" gombra kattintva rendeli meg a szolgáltatást, határozatlan időtartamra. A Szolgáltató a Felhasználó megrendelésének megérkezését az Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

4.3.A PROFIL, a megrendelés visszaigazolása és a jelen ÁSZF rendelkezései együttesen alkotják a Szerződést. A Szerződés a Felhasználó felhasználói fiókjának létrehozásának napjára (ld.: ÁSZF 1.1.2. pont) visszaható hatállyal jön létre. Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni értelemszerűen a próbaidőszakban igénybevett szolgáltatás során, így Felhasználó és a Szolgáltató köteles az ÁSZF rendelkezéseinek maradéktalan betartására. Az ÁSZF-ben foglaltak megsértése esetén Szolgáltatót az ÁSZF-ben rögzített jogok illetik meg. A Felhasználó e pont rendelkezéseit tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja.

4.4.Felhasználó jelen ÁSZF feltételeit a regisztráció során tett írásbeli nyilatkozattal (checkbox) fogadja el.

5.A Felhasználó jogai és kötelezettségei

5.1.Felhasználó jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére, a Szolgáltató jelen ÁSZF 6.1. és 8.5. pontjában meghatározott rendelkezésre állása mellett.

5.2.Felhasználó köteles az általa megrendelt szolgáltatásokat rendeltetésszerűen használni. Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az általa telepített szoftverek csakis kontrollált szolgáltatást működtetnek. Felhasználó vállalja, hogy amennyiben valamilyen rendellenes változást észlel (vírusfertőzés, honlap feltörése, stb.), köteles haladéktalanul megtenni mindent a rendeltetésszerű működés visszaállításáért, valamint köteles haladéktalanul értesíteni az eseményről a Szolgáltatót.
Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató a Felhasználó azonosításhoz szükséges adatait a károsult fél és eljáró hatóság részére átadja.

5.3.Felhasználó köteles az általa feltöltött információk, fájlok, képek és videók közzététele előtt azok jogi helyzetét megvizsgálni, a jogosulatlan közzététel megakadályozása érdekében. A jogosulatlan közzététel jogi következményei a Felhasználót terhelik.

5.4.Tilos a Felhasználó számára különösen:
a szolgáltatás felhasználásával jogszabályba ütköző képi, zenei, szöveges tartalmat közzétenni,
működése során jogszabályba ütköző tevékenység megvalósítása (különös tekintettel kéretlen levelek küldésére,személyiségi jogok, tiltott szerencsejáték szervezésére vonatkozó jogszabályok megsértésére),
bármilyen pornográf, vagy szexuális tartalmat közzétenni,
rasszista vagy bármilyen etnikumra nézve tartalmat közzétenni,
politikai témájú tartalmat közzétenni,
fenyegetni, bármilyen természetes vagy jogi személy számára hátrányt okozó tartalmat közzétenni,
valótlan információkat, hamis állításokat közzétenni,
vírusokat, vagy bármilyen a honlapra látogatók számítógépén kárt okozó programokat terjeszteni,
trágár, vagy rosszindulatú hozzászólásokat közzétenni, vagy a közzétételt jováhagyni, engedélyezni.

5.5. Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére. Felhasználó felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben Felhasználó ezen jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

5.6. Felhasználó köteles az általa üzemeltetett honlap üzemeltetése, működtetése során felmerülő jogszabályi rendelkezéseket betartani (különös tekintettel az adatvédelmi, és fogyasztóvédelmi szabályokra). Felhasználó köteles saját adataival, a szolgáltatásaira, termékeire vonatkozó jogszabályok által meghatározott adatközlési kötelezettségekkel az elkészített honlapját feltölteni. A jogszabályok nem megfelelő betartásából eredő bírságok, (ideértve különösen a hatósági bírságok, stb.) károk a Felhasználót terhelik. Felhasználó az ÁSZF feltételeinek elfogadásával az e pontban írt feltételeket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

5.7. A Felhasználó a honlapkészítő felület PROFIL menüpontja alatt megtalálható adatainak (pl. kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének) megváltozására jogosult. E kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért a Felhasználó felelősséggel tartozik.

5.8. Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a regisztráció során megadott email címre az aktuális akciókról, változásokról, a honlapkészítőt és a szolgáltatásokat érintő hírekről, partnerei és hirdetői ajánlatáról.

5.9. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, elfogadja, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató jogosult saját, illetve harmadik személy reklámját elhelyezni a Szolgáltató által fenntartott, a Felhasználó üzemeltetésében lévő honlapon.

5.10. Természetes személy Felhasználó tudomásul veszi és az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul a regisztráció során és a PROFIL-ban megadott személyes adatainak az ÁSZF 6.10. pontjában meghatározottak szerinti kezeléséhez.

6.A Szolgáltató kötelezettségei és jogai

6.1. Szolgáltató köteles a Felhasználó által a regisztráció, illetve megrendelés során során kiválasztott a ingyeneshonlap.hu alatt megismert szolgáltatások biztosítására a Szerződés teljes időtartama alatt.

6.2. A Szolgáltató a felhasználói fiók létrehozásának napjától kezdődően biztosítja a szolgáltatás folyamatos működőképességét.
A szolgáltatás teljesítését megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben a Felhasználó által igényelt szolgáltatás felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy- vagy személyiségi jogainak megsértése).

6.3. A Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 72 órán belül kijavítani.

6.4. A Szolgáltató esetleges üzemzavar esetén köteles mindent megtenni a hiba lehető legrövidebb időn belüli, de legkésőbb 72 órán belüli elhárításáért.

6.5. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a szolgáltatási kimaradásokért és az esetleges adatveszteségekért. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

6.6. A Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályok és ajánlások betartására.
Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
a 2001. évi CVIII. törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
a 1998. évi VI. törvény - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),
az "Online Privacy Alliance" ajánlásait.

6.7. A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

6.8. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles az Felhasználót értesíteni.

6.9. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által a PROFIL-ban megadott adatok nem tükrözik a valóságot a szolgáltatást felfüggessze. Felhasználó e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.

6.10. Szolgáltató tájékoztatja a természetes személy Felhasználót, hogy a Szerződés teljesítéséhez Felhasználó alábbi adatait kezeli: természetes személy Felhasználó családi és utóneve, Felhasználó állandó lakcíme, személyi igazolvány száma, e-mail címe, telefonszám. (PROFIL) A felhasználás célja: A célhoz kötöttség alapelve szerint (Info tv. 4.§) a Szolgáltató, a Felhasználó azonosításához valamint a Szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 180 naptári nap. Felhasználó adatait a Szolgáltató alkalmazottja dolgozza fel. A Szolgáltató Felhasználó adatait kizárólag Felhasználó hozzájárulása esetén, az ÁSZF-ben meghatározott esetben és címzett részére továbbíthatja. Felhasználó az adatkezeléshez az ÁSZF 5. 10. pontjában tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul.

7.A szerződés megszűnése, megszüntetése

7.1.A Szolgáltató a Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat a Szerződés fennállásának időtartama alatt biztosítja az Felhasználó számára.

7.2.A Szerződés megszűnik:
- amennyiben a szerződést bármelyik fél, a másik félhez címzett nyilatkozatával, 15 nap felmondási idővel felmondja;
- a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
- nem természetes személy Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével;
- természetes személy Felhasználó halálával;
- felek közös megegyezésével,
A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.
A szerződés megszűnését követően Felhasználó jogosult új szerződést kötni, a Szolgáltató aktuális, http://www.honlap.hu csomagjaiból választani, a honlap.hu cím alatt közzétett nyilvános árlistán akkor érvényben levő szolgáltatási díj megfizetése mellett, egyidejűleg áttérni, elfogadni a honlap.hu általános szerződési feltételeit.

7.3. Elállás a szerződéstől:
A Felhasználó a Szerződéstől 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállhat. A Felhasználó az elállási jogát a szerződéskötés napjától, számított 14 nap elteltéig, gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi a Szolgáltató ÁSZF 3.1 pontjában megjelölt e-mail címére, vagy székhelyének címére.

7.4.A Szolgáltató, illetve a Felhasználó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél, a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi.
A Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására különösen az alábbi esetekben:
ha bizonyítható, hogy a Felhasználó számára biztosított tárterületen az elhelyezett programkód
-a Szolgáltató vagy harmadik személy számára kárt okozott vagy kárt okozhat vagy;
-nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra vagy;
-futtatását biztosító web szervert számottevően lassítja, vagy üzemszerű működését gátolja.
amennyiben a Felhasználó által megjelenített tartalom jogszabályba ütközik,
a Felhasználó működése során jogszabályba ütköző tevékenységet valósít meg vagy ennek alapos gyanúja felmerül (különös tekintettel a kéretlen levelek küldésére, személyiségi jogok, tiltott szerencsejáték szervezésére vonatkozó jogszabályok megsértésére),
amennyiben bizonyítható, hogy a Felhasználó számára biztosított weboldalon az elhelyezett tartalom (feltöltött fájlok, képek és videók)
-a Szolgáltató vagy harmadik személy számára kárt okozhat vagy kárt okozott, vagy;
-jogszabályellenes vagy;
-szerzői jogvédettek vagy jogdíj kötelesek (amennyiben bizonyítható információ kerül a Szolgáltató birtokába, hogy valamely kép, szöveg vagy videó esetében a szerzői jog sérül az adott tartalmat - a Felhasználó értesítése nélkül – a Szolgáltató oldaláról eltávolítja),
amennyiben a Felhasználó az ÁSZF 5.4. pontjában felsorolt tevékenységek bármelyikét megvalósítja,
amennyiben Felhasználó az ÁSZF 5.6. pontjában írt rendelkezéseit nem tartja meg,
amennyiben Felhasználó honlapja felületén nem valós adatokat jelenít meg.

7.5.   A Szolgáltató, illetve a Felhasználó az azonnali hatályú felmondására vonatkozó nyilatkozatát a másik fél postai címére vagy e-mail címére köteles megküldeni.
Szolgáltató e-mail címe: hello@ahonlap.hu
Felhasználó e-mail címe: PROFIL-ban megadott e-mail cím.
A Szolgáltató, illetve a Felhasználó postacímére tértivevényes, ajánlott küldeményként megküldött küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha az „nem kereste" vagy „átvételt megtagadta", „ismeretlen helyre költözött" stb. jelzéssel érkezik vissza.

7.6.A Szolgáltatás jellege miatt, a szolgáltatás korlátozása, illetve szünetelése okán a Felhasználót kártérítés nem illeti meg. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szolgáltató részére harmadik személy által biztosított internet szolgáltató szolgáltatásának korlátozásából, kimaradásából eredő szolgáltatás korlátozásáért, szüneteléséért felelősséget nem vállal, ebből adódó károkért felelősségét kizárja.

8.Egyéb rendelkezések

8.1.A Szolgáltató az ÁSZF 1. és 4.1. pontjában megjelölt szolgáltatás használati jogát engedi át, egyebekben fenntart minden jogot. Az ÁSZF 1. és 4.1. pontjában megjelölt szolgáltatást biztosító program szerzői jogi védelem alatt áll. Felhasználó a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

8.2.Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a honlapkészítőben található képek, a honlapkészítőben használható arculati elemek Szolgáltató tulajdonát képezik. Ezen képek, arculati elemek használatára a Felhasználó az ahonlap.hu szolgáltatás előfizetésének idejére használati jogot kap, az adott arculat, illetve kép fejlécként történő felhasználására, mely felhasználás kizárólag az ahonlap.hu rendszerében engedélyezett, tehát onnan nem letölthető, valamint a tovább felhasználása tiltott. Szolgáltató kéri a Felhasználót, hogy amennyiben bármely képet mégis jogsértőnek találna, úgy jelezze a hello@ahonlap.hu címen a szükséges kivizsgálás és intézkedés megtétele érdekében.

8.3.Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Felhasználó által feltöltött kép, szöveg vagy videó jogi helyzetét nem áll módjában ellenőrizni, így ezért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azt kizárja. A Felhasználó elfogadja, hogy az ahonlap.hu honlapkészítőbe történő minden feltöltésből, és ezen tartalmak megjelenítéséből eredő minden jogi következmény a Felhasználót terheli.

8.4.Amennyiben a Felhasználó olyan szolgáltatást (különös tekintettel domain regisztrációs kérelem) rendel meg, amely a Szolgáltató hibáján kívül eső okból nem teljesíthető, abban az esetben az előre fizetett díj ellenében a Felhasználó más azonos értékű szolgáltatás igénybevételére jogosult (új domain név regisztrálása) a Szolgáltatótól, vagy a megfizetett díj visszatérítésére, Felhasználó választása szerint.

8.5.A Szolgáltató vállalja, hogy az általa Szerződésben meghatározott alapszolgáltatást 99 %-os rendelkezésre állás mellett biztosítja. A Szolgáltató jogosult üzemszünet beiktatására a szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére.

8.6.A tárterületen, és az ahonlap.hu honlapkészítővel elkészített honlapokon elhelyezett adatok tartalmáért, a Felhasználónak a magyar és/vagy a nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azt kizárja, ez kizárólag a Felhasználó felelőssége, így minden jogkövetkezmény a Felhasználót terheli.

8.7.Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

8.8.Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. Erről a módosítás hatályba lépését megelőzően 15 nappal tájékoztatni kell a Felhasználókat. A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit honlapjának nyitóoldalán (www.ingyeneshonlap.hu) jól látható módon köteles elhelyezni. A módosítás közzétételét követő 15 nap határidőben a Felhasználó jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben a módosítás rendelkezése a Felhasználóra hátrányos.

9.Vis major

9.1.Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

9.2.Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

9.3.Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél lehetőség szerint köteles a másik Felet írásban értesíteni.

10.Vegyes rendelkezések

10.1. Szolgáltató és Felhasználó kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

10.2.A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Magyarország vonatkozó jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

10.3.Felek esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat értékhatártól, vagy hatáskörtől függően a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.

Miskolc, 2014. május 12.

Fodor Ákos
ügyvezető

Az általános szerződési feltételek letölthető formában az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el:
Általános szerződési feltételek letöltése!